Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5503/VPCP-KTTH ngày 11/8/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về giải quyết vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT.

Theo đó, xét đề nghị của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của VARSI, đề xuất xử lý, tháo gỡ, hoàn thiện quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho hiệp hội, doanh nghiệp được biết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 8/2021.

Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế VAT tại dự án BOT
Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế VAT tại dự án BOT

Liên quan đến chính sách lãi vay của dự án BOT, Bộ Tài chính mới đây cũng đã có công văn đề nghị Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của một số doanh nghiệp BOT. Được biết, Hiệp hội Ngân hàng cũng lưu ý các ngân hàng khi góp ý cũng cần lưu ý các đặc điểm hoạt động có tính chất đặc thù của các doanh nghiệp BOT; các cơ chế, chính sách của Nhà nước hiện hành liên quan đến hoạt động này.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã có đề nghị với các ngân hàng hội viên căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan, tình hình thực tiễn hoạt động cho vay và thực tiễn hoạt động các doanh nghiệp BOT để có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay của các doanh nghiệp BOT.

Trước đó, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) đã có kiến nghị về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của các dự án BOT. 

Theo kiến nghị của VARSI, khoản chi phí lãi vay trong các năm đầu khi dự án mới đưa vào vận hành rất cao do số dư tính lãi lớn, ngược lại doanh thu các năm đầu lại thấp và tăng dần vào các năm sau. Việc ghi nhận chi phí lãi vay như vậy không phù hợp với bản chất của dự án BOT và chuẩn mực tài chính quốc tế.

Đồng thời, VARSI cũng cho biết, Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng vẫn gặp vướng mắc phát sinh từ việc không được hoàn thuế GTGT.

Một số lưu ý khác cũng được Hiệp hội Ngân hàng đề cập là các khó khăn của tổ chức tín dụng và của doanh nghiệp có thể phát sinh, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi để tháo gỡ; thông lệ quốc tế đối với loại hình hoạt động tương tự, khung khổ pháp lý liên quan để có thể thực hiện các thông lệ này. 

Theo An An (tổng hợp)/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/go-vuong-chinh-sach-lai-vay-va-hoan-thue-vat-tai-du-an-bot-20201231000003336.html