Gần đây, một quảng cáo trên YouTube cho điện thoại bằng ứng dụng Google vừa xuất hiện cung cấp liên kết tải xuống và làm nổi bật tính năng Reliable caller ID (ID người gọi đáng tin cậy). Mặc dù ảnh chụp màn hình đi kèm không cho thấy bất cứ điều gì khác thường nhưng ở góc trên bên phải của quảng cáo có logo mới.

Logo này có hình điện thoại giống với biểu tượng biểu trưng Voice mới, nhưng bốn màu của Google đang được sử dụng. Tên mới của ứng dụng sẽ đổi thành Google Call.

Tuy nhiên, logo mới này vẫn chưa xuất hiện trên Google Play hoặc bất kỳ trang web nào khác.

Ứng dụng Phone cùng với Messages và Duo trước đó đã được dẫn dắt bởi cùng một giám đốc điều hành giám sát năng suất Google Workspace của Google.

Do vậy mà có thể hiểu rằng tất cả các sản phẩm truyền thông tiêu dùng đó sẽ sớm có logo thậm chí là tên gọi mới. Việc thay đổi của Google có thể mang đến cho ứng dụng có trải nghiệm tốt hơn, thêm rất nhiều tính năng thông minh thiết thực với người dùng hơn.

Theo Công luận