Hai bên đặt mục tiêu trang bị đầy đủ kỹ năng và năng lực cần thiết cho đối tác tài xế sử dụng nền tảng đặt xe như Grab thông qua các chương trình đánh giá và đào tạo, nâng cao kỹ năng. Song song đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab cũng sẽ phối hợp xây dựng, chuẩn hóa tài liệu tập huấn, và tiến hành thực hiện các công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về phát triển kỹ năng cho cộng đồng đối tác tài xế.

Grab Việt Nam nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về nâng cao kỹ năng cho đối tác tài xế của Grab.

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab sẽ tập trung vào năm mục tiêu chính: phát triển kỹ năng và thúc đẩy các hoạt động giáo dục, đào tạo cho đối tác tài xế Grab; nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng hỗ trợ quá trình đánh giá kỹ năng cho các đối tác tài xế Grab; đánh giá công nhận kỹ năng nghề quốc gia cho các tài xế công nghệ; đồng hành tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng cho các tài xế công nghệ trên cả nước.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực, thế mạnh của Grab và hợp tác đánh giá, tiến tới cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tài xế. Song song đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab Việt Nam sẽ cùng xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá các nghề đã có tiêu chuẩn.

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong nỗ lực mang lại những giá trị tích cực cho cả đối tác tài xế của Grab nói riêng và cộng đồng tài xế công nghệ nói chung”.

Theo Thu Thảo/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/grab-viet-nam-nang-tam-ky-nang-cho-doi-tac-tai-xe-20201231000003590.html