Theo báo cáo từ Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có 219 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đang triển khai theo Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay đó là thiếu hạ tầng cơ sở ở những dự án khu nhà ở, khu đô thị. Tình trạng này khiến nhiều khu nhà ở được xây dựng lên nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, không có cư dân đến ở.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội tại phiên họp giải trình với Thường trực HĐND TP về quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn vào cuối năm 2022, trong số 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở quy mô diện tích từ 2ha trở lên, tập trung ở quận mới thành lập và các huyện đang triển khai đề án phát triển thành quận, có tới 168 dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chiếm 63%.

Một số khu đô thị, khu nhà ở sau khi đưa vào khai thác, sử dụng vẫn chưa đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định, hay khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực

Hà Nội: Chú trọng hạ tầng, phát triển các khu nhà ở, đô thị giai đoạn 2021 - 2025
Hà Nội: Chú trọng hạ tầng, phát triển các khu nhà ở, đô thị giai đoạn 2021 - 2025

Để khắc phục tình trạng nêu trên cần giải quyết vấn đề theo hướng thông minh hóa đô thị, chuyên gia cho rằng, trước hết, phải tuân thủ quy hoạch, tránh tình trạng sau khi hoàn thành quy hoạch chi tiết lại điều chỉnh quy hoạch phân khu; Hạn chế điều chỉnh các quy hoạch cấp trên, khi điều chỉnh phải được các cấp xem xét rất kỹ lưỡng, tránh tình trạng thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ…

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, để đảm bảo tính xuyên suốt và thống nhất, yếu tố thông minh phải được đưa ngay từ khi nghiên cứu lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, chuyên ngành ở nhiều mức như: quy hoạch chung toàn TP, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết...

Cùng với đó, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung, theo quan điểm mới về chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, làm cơ sở để phát triển ứng dụng quản lý, hỗ trợ ra quyết định, giúp lãnh đạo các cấp giám sát điều hành, quản lý một cách tổng thể, cho phép chia sẻ dữ liệu cho phát triển đô thị thông minh, giúp DN tạo ra dịch vụ mới…

Đồng thời, để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, quy hoạch và thực hiện quy hoạch ở Thủ đô cần thay đổi tư duy theo hướng tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội, công trình khoa học kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội... thay vì chỉ chú trọng đầu tư công trình phục vụ lợi ích kinh tế.

Trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội sẽ triển khai 219 khu nhà ở, khu đô thị. Trong đó, 140 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, tương ứng gần 41,5 triệu mét vuông sàn nhà ở, 221.507 căn hộ; 48 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tương ứng gần 2,9 triệu mét vuông sàn, 3.900 căn hộ; 21 dự án nhà ở tái định cư với khoảng 817.700 m2 sàn, 10.232 căn hộ và 10 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/chu-trong-ha-tang-phat-trien-cac-khu-nha-o-do-thi-20201231000009089.html