Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, các sở, ngành, địa phương đã ra quyết định hỗ trợ cho hơn 1,665 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với kinh phí gần 648 tỷ đồng. Cụ thể, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đến với hơn 1,423 triệu lao động, tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là hơn 147 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đã có 8.249 người thụ hưởng với số tiền gần 59 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã có hơn 23.000 người thụ hưởng với kinh phí gần 91 tỷ đồng.

Với nhóm lao động tự do, chính sách hỗ trợ đã giúp 188.571 người được tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ. Số tiền đã hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là gần 283 tỷ đồng.

Đối với các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố, đến nay, các cơ quan chức năng đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8/8 nhóm đối tượng. Số người thụ hưởng các chính sách là 288.230 người, hộ kinh doanh. Kinh phí phê duyệt đã hỗ trợ là gần 295 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngoài các chính sách của trung ương và thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích kinh phí hơn 89 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ 175.117 hộ nghèo và nhiều đối tượng khác, bao gồm cả một số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Từ nguồn lực vận động xã hội hóa, toàn thành phố đã giúp đỡ, hỗ trợ cho 1,052 triệu lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền gần 290 tỷ đồng...

Tính chung, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 3,18 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh được hỗ trợ về an sinh xã hội.

Theo hanoimoi.com.vn

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1013170/ha-noi-da-chi-1329-ty-dong-ho-tro-an-sinh-xa-hoi-cho-nguoi-dan-nguoi-lao-dong