Để chủ động thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 và công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, Sở NN&PTNT hướng dẫn triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 tại các địa phương, đơn vị. Theo đó, về việc tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Thời gian tổ chức Tết trồng cây: Các huyện, thị xã, đơn vị căn cứ vào thực tế địa phương triển khai tổ chức phát động Tết trồng cây, từ ngày 13-2-2021 đến ngày 27-2-2020. Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài trong vụ Xuân (từ tháng 2 đến tháng 4-2021) và vụ Thu (từ tháng 8 đến tháng 10-2021).

Địa điểm tổ chức phát động Tết trồng cây: Lựa chọn địa điểm có không gian rộng, thoáng trồng được nhiều cây và thuận lợi cho nhân dân tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng. Có thể lựa chọn các địa điểm là các khu di tích lịch sử - văn hóa, các khu đô thị mới, các công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven đường giao thông, các khu đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung... Trong thời gian phát động tùy khả năng và địa bàn của từng địa phương đơn vị có thể trồng từ 200-500 cây bóng mát, ăn quả, cây lấy gỗ.

Hà Nội dự kiến trồng mới 200.000 - 250.000 cây xanh dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021
Hà Nội dự kiến trồng mới 200.000 - 250.000 cây xanh dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021

Ngoài hướng dẫn chủng loại, kỹ thuật, trồng và chăm sóc sau khi trồng, Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, trồng cây phân tán năm 2021; kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021 theo hướng dẫn. Các đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố căn cứ tình hình thực tế của đơn vị chủ động tổ chức tại cơ quan đơn vị đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh tại địa phương.

Thông qua các hoạt động trên nhằm mục tiêu: Tích cực hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tuyên truyền nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp”; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn bộ diện tích 27.756,41ha rừng và đất lâm nghiệp của thành phố; trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và trên 200.000 cây ăn quả các loại.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-du-kien-trong-moi-200000-250000-cay-xanh-dip-dau-xuan-tan-suu-2021-222362.html