Hà Nội: Lao động trong doanh nghiệp FDI tăng 3,1% - Ảnh 1

Theo Tổng cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 4, tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có sự biến động đáng kể. Tỷ lệ sử dụng lao động trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, khối doanh nghiệp nhà nước biến động theo chiều hướng giảm.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp Hà Nội tháng Tư tăng 0,4% so tháng trước và tăng 1,1% so cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung tỉ lệ sử dụng lao động tăng chủ yếu ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 0,7% so tháng trước và tăng 1,1% so cùng kỳ); khối doanh nghiệp nhà nước giảm nhẹ so với tháng trước và giảm 0,9% so cùng kỳ; khối doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,2% và tăng 1,8%.

Trong đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,4% so tháng 5 trước nhưng giảm 4,8% so cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,5% và tăng 0,9%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng tương đương tháng trước và giảm 1,8%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ so với tháng trước và tăng 7,6% so cùng kỳ.

Theo đó, Tổng Cục thống kê Hà Nội cho biết, cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,8% so cùng kỳ.

Chia theo loại hình, doanh nghiệp nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,1%. Chia theo ngành kinh tế cấp I: Ngành khai khoáng tăng 0,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8%; ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng giảm 0,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Theo baodansinh.vn