Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, các ngân hàng thương mại sẵn sàng phối hợp với các trường học, bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ công lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR để cho phép phụ huynh, học sinh... sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán (tương tự như việc thanh toán tiền mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị); hỗ trợ các trường học và đơn vị cung ứng dịch vụ công xây dựng hệ thống CNTT cho phép ghi nhận thông tin cần thanh toán (số tiền, mã hồ sơ, khách hàng...) để người sử dụng truy cập các ứng dụng trên internet, mobile và thực hiện trả tiền thông qua các tiện ích của ngân hàng (thanh toán qua thiết bị di động, thanh toán qua internet, ví điện tử, dịch vụ thanh toán hóa đơn...) tương tự như việc thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, viễn thông...

Ảnh minh họa

Cơ sở hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm cũng như dịch vụ thanh toán được các ngân hàng thương mại đảm bảo, hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi thực hiện tốt việc thu phí dịch vụ công nói chung và thu học phí nói riêng bằng, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

Về chính sách phí dịch vụ thanh toán, các ngân hàng thương mại đưa ra các chính sách phí hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công và khách hàng ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, có một số ngân hàng như: Ngân hàng Quân đội thông báo sẽ ưu đãi, miễn toàn bộ phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Một số ngân hàng đã có sẵn phần mềm tiện ích tích hợp nhiều ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý học sinh phù hợp với các trường học. Phần mềm này kết nối với ngân hàng, trung gian thanh toán và ví điện tử để thuận tiện cho việc đa dạng các hình thức không dùng tiền mặt (phần mềm được cung cấp miễn phí).

Với đặc thù của các trường học công lập, khi thu học phí sẽ chuyển về tài khoản tại kho bạc thành phố và các quận, huyện. Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tham khảo thêm ý kiến của Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội trong việc phối hợp thu ngân sách nhà nước, tài khoản chuyên thu thông qua việc thực hiện thanh toán song phương điện tử tập trung giữa hệ thống Kho bạc Nhà nước và 5 ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở tiếp cận ngân hàng thương mại và đưa ra các yêu cầu phối hợp với đặc thù ngành, yêu cầu về sự hỗ trợ tối đa của ngân hàng thương mại (hỗ trợ miễn phí và hướng dẫn vận hành...), đồng thời, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện, Sở GD&ĐT lựa chọn đơn vị phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ để thực hiện thành công mục tiêu thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội.


Theo Pháp luật xã hội