Đó là sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện quyết tâm, quyết liệt gắn với con người cụ thể, công việc cụ thể.

Tham dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU Thành ủy khóa XVII.
Quang cảnh hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU Thành ủy khóa XVII. 

Khẳng định sự vững chắc của hệ thống chính trị

Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, sớm ban hành, triển khai với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Sau hơn 3 tháng kể từ khi được chính thức ban hành, chương trình đã góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Nhờ đó, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song toàn thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, triển khai thực hiện ngay được việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo theo đúng lộ trình, kế hoạch.

Đáng lưu ý, 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch cụ thể hóa chương trình đã được giao cho 11 cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, hoàn thành sớm nhất 2 nội dung quan trọng là Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ do Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì tham mưu và kế hoạch cải thiện, đo lường mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025 do Sở Nội vụ chủ trì.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong kết quả thực hiện chương trình; qua đó nhấn mạnh, phải tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ các cấp, tạo thống nhất từ nhận thức đến hành động về tinh thần phục vụ; tạo chuyển biến mạnh về các chỉ số năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, cải cách hành chính... Lãnh đạo các ngành, địa phương cũng thể hiện quyết tâm đổi mới và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao.

Làm gì cũng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất

Kết luận hội nghị, khẳng định Chương trình số 01-CTr/TU có ý nghĩa “xương sống”, bao trùm các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện, sự vào cuộc trách nhiệm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Thống nhất cao về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 được nêu trong báo cáo, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cơ quan thường trực là Ban Tổ chức Thành ủy chắt lọc, bổ sung các ý kiến thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện, làm căn cứ đẩy mạnh thực hiện chương trình trong 6 tháng cuối năm.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung thực hiện, Bí thư Thành ủy đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhận thức sâu sắc yêu cầu Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu; nên làm gì cũng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất, cao hơn nơi khác, từ đó đề cao trách nhiệm từng cá nhân, tập thể trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trọng tâm nhiệm vụ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU trong 6 tháng cuối năm 2021 là sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với những con người cụ thể, công việc cụ thể; rà soát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, không để khoảng trống quản lý nhà nước. Đồng chí đề nghị thực hiện trước tại Văn phòng UBND thành phố để làm mẫu, từ đó triển khai rộng trong toàn hệ thống, đồng bộ cả khối chính quyền và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể. Đây là nhiệm vụ quan trọng, phải được tập trung hoàn thành trong năm 2021 để tạo bước chuyển biến trong 4 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13-5-2021 của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; xây dựng Đề án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức thành phố; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Theo Hiền Lương - Viết Thành/Hà Nội Mới

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1005592/sap-xep-kien-toan-to-chuc-bo-may-phai-gan-voi-con-nguoi-cu-the?fbclid=IwAR29ylI6ZAkCkIfV7GqiUQvbjdhGQpwNOlk1IC70ZTLxly6CLGgp88_WluM