Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm TP. Hà Nội đã có Báo cáo số 01/BC-BCĐATTP về kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, từ ngày 15/4 đến 15/5/2021, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, các cơ quan chức năng thành phố đã tập trung cao độ cho công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Toàn thành phố thành lập 699 đoàn thanh tra, kiểm tra 10.477 cơ sở, trong đó có 8.541 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 81,5%.

Từ ngày 15-4 đến 15-5-2021, Hà Nội xử lý 1.936 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa
Từ ngày 15/4 đến 15/5/2021, Hà Nội xử lý 1.936 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa

Tổng số có 1.936 cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 536 cơ sở với số tiền phạt hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, có 54 cơ sở bị tịch thu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 214 cơ sở bị hủy sản phẩm với 79 loại sản phẩm bị hủy; 189 cơ sở bị đình chỉ, nhắc nhở 943 cơ sở tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm...

Các sở, ngành liên quan của thành phố cũng đã lấy 276 mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, trong đó có 264/276 mẫu (chiếm 96,6%) bảo đảm an toàn đối với các chỉ tiêu phân tích, 12/276 mẫu (chiếm 4,3%) phát hiện chỉ tiêu gây mất an toàn thực phẩm; đồng thời xét nghiệm nhanh 21.266/22.907 mẫu đạt, chiếm tỷ lệ 92,8%.

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, trên địa bàn Hà Nội không có vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng: Hải quan, công an, quản lý thị trường... đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục vào nội địa; nhập lậu hoặc tạm nhập nhưng không tái xuất sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn để đưa vào tiêu thụ trên thị trường Hà Nội.

Các địa phương trên địa bàn Thủ đô cần tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng các điểm giết mổ tập trung; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trong nội thành để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Theo Pháp luật và Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-xu-ly-gan-2000-co-so-vi-pham-ve-an-toan-thuc-pham-243746.html