UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2560/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nhiều lao động tại Hà Nội nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Nhiều lao động tại Hà Nội nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Đồng thời để kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, song song với công tác tuyên truyền chủ trương trên, các sở, ngành thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, giảm thủ tục hành chính và đúng quy định pháp luật; Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. Các quận, huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; Kịp thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các chính sách hỗ trợ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động sớm tiếp cận các chính sách hỗ trợ, giám đốc các sở, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chọn hình thức triển khai linh hoạt, phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương bảo đảm đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-yeu-cau-trien-khai-linh-hoat-ho-tro-kip-thoi-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-do-dich-173084.html?fbclid=IwAR0KrqKEdrVUeSYUZ1vJql6Di0uktgqZ7mTTlYZewnr1XL2RpmCFU5LZ_JQ