Năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ 80 tỷ đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, tính đến nay đã giải ngân 66,09/80 tỷ đồng, đạt 82,61% kế hoạch được giao và đã đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng.

Hà Tĩnh giải ngân cho vay mua nhà ở xã hội.
Hà Tĩnh giải ngân cho vay mua nhà ở xã hội.

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ 80 tỷ đồng cho vay chương trình này. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông chính sách, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng. Theo đó, tính đến nay, Hà Tĩnh đã giải ngân 66,09/80 tỷ đồng, đạt 82,61% kế hoạch được giao trong năm 2022.

Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội nhằm lan tỏa ý nghĩa của nguồn vốn đối với việc cá nhân, hộ gia đình mua - thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo - sửa chữa nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian tới, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục hỗ trợ các khách hàng đủ điều kiện có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn nhà ở xã hội. Trong quá trình thực hiện, mọi thủ tục, hồ sơ được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Đối tượng được vay vốn nhà ở xã hội là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, mức cho vay trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội và tối đa không quá 500 triệu đồng; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Từ nay đến ngày 1/1/2023, lãi suất cho vay bằng 0,4%/tháng (4,8%/năm). Thời hạn cho vay tối đa 25 năm.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/ha-tinh-giai-ngan-hon-66-ty-dong-chuong-trinh-cho-vay-nha-o-xa-hoi-20221024070713.htm