Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo về kết luận cuối cùng của đợt rà soát hoàng hôn lần thứ hai lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Tại kết luận này, do không có doanh nghiệp Việt Nam nào tham gia rà soát nên Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) quyết định tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế 220,68% (trừ ba công ty được áp dụng thuế suất riêng là 157%). Mức thuế này không thay đổi so với mức thuế hiện hành (áp dụng từ tháng 02 năm 2013).

Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá sản phẩm mắc áo thép của Việt Nam
Sản phẩm mắc áo thép của Việt Nam tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá với mức thuế 220,68%.

Ngoài ra, sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam cũng đang bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp dụng thuế chống trợ cấp với mức thuế 31,58% (trừ một công ty bị áp dụng thuế suất riêng là 90,42%).

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị, các nhà xuất khẩu mới của Việt Nam (nếu có) cần liên hệ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) trước khi xuất khẩu để được tính toán mức thuế riêng, nếu không sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 220,68% và thuế chống trợ cấp là 31,58%. Đồng thời, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương để được hỗ trợ kịp thời.

Sản phẩm mắc áo bằng thép được sử dụng trong các ngành may mặc, giặt là. Sản phẩm mắc áo thép được làm từ dây thép cacbon, không tính tới việc có được sơn hay mạ, có được bọc nhựa hay các chất liệu tương tự.

Ngày 18/01/2012, DOC ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam. 

Mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam đã bị DOC áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp từ năm 2013 với mức tương ứng từ 157% - 220,68% và 31,58% - 90,42%.

Hoàng Hậu

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/hoa-ky-tiep-tuc-ap-thue-chong-ban-pha-gia-san-pham-mac-ao-thep-cua-viet-nam-108720.html