Mới đây, phía Học viện Quân y cho biết, hiện Viện này đã hoàn thành tiêm vắc xin Nanocovax liều lượng 75 mcg  cho 20 tình nguyện viên. Tất cả đều có sức khỏe ổn định. 

Như vậy, lượt tiêm đầu tiên 60 người đã hoàn thành. Trong đó, 20 người tiêm mũi với liều lượng 25 mcg; 20 người tiêm mũi liều lượng 50 mcg và 20 người tiêm mũi liều lượng 75 mcg.

Hiện nay, những người tiêm mũi 25 mcg đang được tiêm lượt 2 theo quy định. 

Việc tất cả tình nguyện viên tiêm lượt đầu tiên có sức khỏe ổn định mở ra hy vọng lớn về sự thành công trong tiêm thử nghiệm trên người của vắc xin Nanocovax.

Được biết, theo quy trình của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thì quá trình thử nghiệm trên người của vắc xin Nanocovax sẽ có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ 12/2020 đến tháng 2/2021, tiến hành thử nghiệm 60 người có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi.

Giai đoạn 2 từ tháng 2/2021 đến tháng 8/2021 thử nghiệm từ 400 đến 600 người, độ tuổi từ 12 đến 75 tuổi.

Giai đoạn 3, từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022 thử nghiệm 1.500 đến 3.000 người.

Trong giai đoạn 1 thử nghiệm đánh giá tính an toàn và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễm dịch của 3 liều ứng viên vắc xin Nanocovax.

Sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 đến 50 tuổi tham gia và được phân ngẫu nhiên vào 3 nhóm, bao gồm nhóm 1a với 20 người dùng mức liều 25 mcg sẽ được thu tuyển đầu tiên, tiếp theo là nhóm 1b gồm 20 người dùng mức liều 50 mcg và sau đó là nhóm 1c gồm 20 người dùng mức liều 75 mcg.

Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn 1 sẽ được tiêm bắp 2 mũi vắc xin, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày.

Để đảm bảo tính an toàn cho người tham gia nghiên cứu, giai đoạn thu tuyển 60 đối tượng tham gia đánh giá an toàn theo thiết kế dò liều tăng dần.

Quy trình thu tuyển đối tượng tham gia vào giai đoạn 1 sẽ được bắt đầu với 3 người thuộc nhóm liều 25 mcg.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/hoan-thanh-tiem-thu-nghiem-vac-xin-nanocovax-tren-17-nguoi-o-luot-dau-tien-post114382.html