1. Những nơi bán bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện 

Bạn có thể mua BHYT tự nguyện tại một trong những địa điểm sau:

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội của xã/phường/thị trấn nơi cư trú

- Đại lý bán bảo hiểm xã hội

2. Những giấy tờ cần thiết để mua BHYT tự nguyện 

Bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

– Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS với đầy đủ thông tin cá nhân;

– Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu;

– Các giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp cụ thể có yêu cầu.

Sau khi thông tin được đối chiếu, bạn sẽ phải nộp tiền đóng bảo hiểm y tế ngay tại đại lý thu bảo hiểm y tế cấp cơ sở. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức bảo hiểm y tế nhận được hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được nhận thẻ bảo hiểm y tế của mình.

3. Các bước khi mua BHYT tự nguyện

Khi mua BHYT tự nguyện, người tham gia thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1 : Xuất trình giấy chứng minh nhân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú

Bước 2 : Ghi các thông tin về cá nhân vào tơ khai theo mẫu 01-BHYTTN. .

Bước 3 : Nộp tờ khai và tiền phí BHYT cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH xã, phường nơi cư trú.Sau 10 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH, bạn sẽ được giải quyết và cấp thẻ BHYT

 

Khánh Nguyễn/Đô Thị Mới