khach quoc te den viet nam trong thang 7 2019 dat hon 13 trieu luot

Cụ thể, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7-2019 ước đạt 1.315,8 nghìn lượt người, tăng 11% so với tháng 6-2019 và tăng 10,7% so với tháng 7-2018.

Trong đó, khách đến từ châu Á tăng 12,2%, châu Mỹ tăng 13,4%; châu Âu tăng 5,4% và châu Phi tăng 6%. Còn đối với thị trường châu Úc đã giảm giảm 7,7%.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 9.796,8 nghìn lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 7.704,9 nghìn lượt người, tăng 4,7%; đường bộ đạt 1.934,3 nghìn lượt người, tăng 25,2%; đường biển đạt 157,6 nghìn lượt người, giảm 11,3%.

Trong 7 tháng, lượng khách du lịch đến từ châu Á là lớn nhất khi đạt 7.600,9 nghìn lượt người, chiếm 77,6% tổng số khách du lịch đến nước ta, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêp theo đó là khách đến từ châu Âu ước đạt 1.298,1 nghìn lượt người, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 607,1 nghìn lượt người, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Úc đạt 264,4 nghìn lượt người, giảm 0,8%, trong đó khách đến từ Ô-xtrây-li-a đạt 235,1 nghìn lượt người, giảm 0,2%. Khách đến từ châu Phi đạt 26,3 nghìn lượt người, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, số liệu khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 52,4 triệu lượt khách, trong đó có 26,9 triệu lượt khách lưu trú.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-thang-7-2019-dat-hon-13-trieu-luot-156968.html

Theo Pháp luật xã hội