1 tiếng trước

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội kết thúc. Bắt đầu từ 14h hôm nay, theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ tiến hành phần nội dung quan trọng là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Hành động quyết liệt, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực

Thay mặt Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu nặng, sự quan tâm to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Chính trị và Nghị quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng ta; truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thủ đô; tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, thực hiện và thực hiện bằng được các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tạo cho được những chuyển biến căn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những vấn đề dân sinh bức xúc nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô”.

Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước để Thủ đô Hà Nội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; tiếp tục xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

2 tiếng trước

Thực hiện bằng được lời Bác Hồ căn dặn, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của cả nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tán thành với những nội dung cơ bản được nêu trong Báo cáo Chính trị cùng với quyết tâm chính trị cao và ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025 được thể hiện trong chủ đề Đại hội; mục tiêu tổng quát, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Thực hiện bằng được lời Bác Hồ căn dặn, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của cả nước

Lưu ý 7 nội dung quan trọng đối với Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, Đảng bộ Hà Nội cần nhận thức sâu sắc và phát huy hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống cách mạng kiên cường qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước; nêu cao hơn nữa ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về Hà Nội, Luật Thủ đô và các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới, Hà Nội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát triển Hà Nội nhanh, bền vững hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu và trách nhiệm với Hà Nội; tuyên truyền trong nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng, tự tin, để từ đó mỗi người thấy rõ trách nhiệm với Hà Nội. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, lịch sự: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”...

Hà Nội, với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, cần huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Hà Nội phải thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế Thủ đô, thực sự tạo ra được những bước đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, nền tảng kỹ thuật cao.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước; làm nên hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, là “Thành phố Vì hòa bình” và nay là “Thành phố sáng tạo”. Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt yêu cầu Đảng bộ Hà Nội chú trọng tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ thành phố phải thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật những cán bộ vi phạm.

Khẳng định nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”, “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội sẽ thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn này, thực hiện bằng được điều đó, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hà Nội chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Thủ đô Hà Nội có vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, luôn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn và khó, nhiều việc chưa có tiền lệ. Nhưng với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Điểm lại một số thành quả nổi bật của Đảng bộ thành phố trên các mặt công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Những kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh những tiến bộ và thành tích đạt được, Đảng bộ Hà Nội còn không ít những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại như đã được nêu trong Báo cáo. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại hội cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục có kết quả các khuyết điểm, hạn chế; củng cố, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định, bối cảnh quốc tế và khu vực đang diễn ra những thay đổi nhanh chóng và khó lường. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nhiều mặt... Trong bối cảnh đó, đất nước ta vẫn vững vàng, vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

“Như tôi đã nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lý giải, vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ của khí thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”, ba lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, được các tổ chức quốc tế vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”...

Do đó, Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

3 tiếng trước

5 giải pháp huy động nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô

Đại diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản bày tỏ sự thống nhất cao với phương hướng phát triển Thủ đô được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham luận tại Đại hội.

Nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội có vai trò rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho rằng, việc “Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển kinh tế Vùng và cả nước” có ý nghĩa quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước ngày càng giảm trong tổng vốn đầu tư xã hội, thành phố cần tập trung huy động tất cả các nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, dân cư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, kêu gọi vốn ODA... để thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất 5 nhóm giải pháp chính để huy động các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển của thành phố. Trong đó, giải pháp chung xuyên suốt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài; phát huy yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững, để Hà Nội xứng đáng với vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế Vùng và cả nước.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động cụ thể của mỗi người, mỗi đơn vị

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhận được 68 tham luận về các văn kiện đại hội.

Là người đầu tiên tham luận, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề cập đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức ở Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham luận tại Đại hội.

Tham luận nêu, sau hơn 4 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Đảng bộ Hà Nội đã triển khai và cụ thể hóa bằng chủ đề công tác hằng năm theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, như thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”.

Việc triển khai thực hiện các nội dung này của Thành ủy đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở, đó từng bước giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của thành phố, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác...

“Hơn 4 năm qua, mặc dù còn một số việc kết quả đạt được chưa như mong muốn, đã được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, nhưng chúng ta cũng vui mừng nhận thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Hà Nội không dừng ở thức tỉnh, nhắc nhở từng người, từng tổ chức; mà quan tâm nhiều hơn đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thành hành động cụ thể của mỗi người, mỗi đơn vị”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu bên lề Đại hội.

Đúc rút 5 bài học kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm

Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày báo cáo kiểm điểm tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, mặc dù có biến động về cán bộ lãnh đạo chủ chốt, song tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy luôn kiên định, vững vàng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo mọi hoạt động của Thành ủy được duy trì liên tục, thông suốt, hiệu quả; huy động được sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang; của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô; ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống phát sinh như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Qua đó, đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt, như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), đô thị hóa, vận tải hành khách công cộng, xử lý nước thải. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương có mặt còn hạn chế…

Công tác chỉ đạo, điều hành đối với một số địa phương, đơn vị có việc còn chưa thực sự quyết liệt; việc theo dõi, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng yếu kém, thậm chí mất năng lực lãnh đạo, nhưng chậm được củng cố. Tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng có nơi còn hạn chế; có cấp ủy có biểu hiện “mất đoàn kết nội bộ”... Trong quá trình công tác, một số ít đồng chí chưa phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số tập thể, cá nhân bị thi hành kỷ luật, cá biệt có trường hợp là lãnh đạo chủ chốt của thành phố và một số địa phương, đơn vị bị kỷ luật, khởi tố, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng bộ về những thiếu sót, khuyết điểm đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó, bài học kinh nghiệm đầu tiên là phải luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc, đồng thời vận dụng sáng tạo, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của Thủ đô; kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm của toàn Đảng bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên...

Từ những kết quả, bài học kinh nghiệm được đúc rút, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ đề ra các kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

4 tiếng trước

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu GRDP đầu người đạt từ 8.300-8.500 USD

Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ 7 nhóm hạn chế, yếu kém chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 bài học kinh nghiệm.

Một số hạn chế được chỉ ra là: Lĩnh vực phát triển kinh tế chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vị thế Thủ đô. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chưa cao; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cá biệt có đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm, kỷ luật...

Về bài học kinh nghiệm, đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nêu rõ, phải coi trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn trúng và đúng những vấn đề quan trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn liền với kỷ luật, kỷ cương, gắn bó mật thiết, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu GRDP đầu người đạt từ 8.300-8.500 USD

Mục tiêu, tầm nhìn trong những năm tới được xác định theo 3 mốc thời gian. Đó là: Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD. 

Cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2025, Báo cáo Chính trị nêu 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, bao gồm 6 chỉ tiêu về kinh tế; 6 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Trong đó, đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là từ 7,5-8,0%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 như sau: Dịch vụ chiếm 65,0-65,5%, công nghiệp và xây dựng chiếm 22,5-23,0% và nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,4-1,6%...

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị nêu rõ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVI nêu 3 khâu đột phá, đó là:

Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát triển nguồn nhân lực. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ. Đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.  

Đạt kết quả nổi bật về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI cũng đánh giá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chính trị, tư tưởng được nâng cao chất lượng gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, dân chủ Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy từ 59 đảng bộ còn 50 đảng bộ; sắp xếp giảm: 5 đơn vị hành chính cấp xã, 79/119 ban chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, 21/26 ban quản lý dự án và 121/401 đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, sắp xếp giảm 2.708 thôn, tổ dân phố (tỷ lệ 34%), giảm 8.900 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đặc biệt, đã nghiên cứu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị và được Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội…

Đạt kết quả nổi bật về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, trong nhiệm kỳ, đã thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng, 4.143 đảng viên, qua đó góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố… Công tác dân vận được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và cải cách tư pháp được nâng lên.

Triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU “Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”, Chỉ thị 15-CT/TU “Về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, toàn Đảng bộ đã củng cố 226/226 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 100%) và giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng được đổi mới mạnh mẽ, vừa toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; trong nhiệm kỳ đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Hà Nội Mới