Theo đó, Sở Giao thông Vận tải chấp thuận phục hồi lộ trình và dịch vụ đối với 16 tuyến (15 tuyến buýt trợ giá số 07, 35B, 46’ 53A, 53B, 56A, 58, 60B, 61, 64, 93, 95, 109, 112, CNG04 và 01 tuyến không trợ giá số 212), theo như phương án vận hành trước khi điều chỉnh phục vụ thi công cầu Thăng Long.

Đối với đề xuất điều chỉnh lộ trình, tăng tần suất dịch vụ tuyến buýt CNG04: Kim Lũ (Sóc Sơn) - Nam Thăng Long, Sở Giao thông vận tải đề nghị Trung tâm báo cáo chi tiết để Sở báo cáo Thành phố.

Khôi phục lộ trình 16 tuyến xe buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long
Khôi phục lộ trình 16 tuyến xe buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị vận hành, tổ chức triển khai phương án điều chỉnh phục hồi các tuyến buýt đảm bảo vận hành an toàn;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận hành thông báo đến hành khách đi xe buýt để hành khách biết và lựa chọn phương án đi lại thuận tiện; Thu hồi điểm dừng, bổ sung thông tin điểm dừng xe buýt theo phương án phục hồi lộ trình các tuyến buýt sau khi thi công xong cầu Thăng Long.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/khoi-phuc-lo-trinh-16-tuyen-xe-buyt-sau-khi-thong-xe-cau-thang-long-223428.html