Theo báo cáo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cho biết lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần đã có diễn biến tăng mạnh trở lại, lần lượt ở mức 1,31%; 1,40% và 1,54%, quay trở lại mức 3,74%; 4,08% và 4,32%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng vọt tăng
Lãi suất liên ngân hàng vọt tăng

Nguyên nhân chính khiến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh là do trong tuần trước Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng mạnh, trên 88.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2019 tới nay.
“Việc NHNN quay trở lại hút ròng mạnh trong tuần vừa qua cũng cho thấy lãi suất liên ngân hàng khó có thể giảm sâu hơn mặt bằng hiện tại”, báo cáo trước đó của BVSC nhận xét. Điều này cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường 2 lại tiếp tục gia tăng. 

Trong tuần qua, NHNN tiếp tục giao dịch sôi động trên hoạt động thị trường mở. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 4.588 tỷ đồng (bao gồm 2.588 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, tại mức lãi suất 4% và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất trung bình 4,05%); trong khi 1.596 tỷ OMO kỳ hạn 7 ngày phát hành trong tuần trước đã đáo hạn.

Trên kênh tín phiếu, NHNN đã phát hành thêm 33.730 tỷ đồngtrong khi 71.430 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 1 tuần đáo hạn. Lượng phát hành thêm gồm 8.130 tỷ kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,6%; 16.100 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất trung bình 3,8% và 9.500 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 3,45%.

Tổng hợp cả hai kênh OMO và tín phiếu, NHNN bơm ròng tổng cộng 40.692 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Kết thúc tuần, lượng OMO đang lưu hành tăng lên 4.588 tỷ đồng, trong khi lượng tín phiếu đang lưu hành giảm xuống còn 90.180 tỷ đồng. 

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-vot-tang-212722.html