Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP giao UBND các quận có chung cư cấp D rà soát, báo cáo đề xuất phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gửi Sở Xây dựng tổng hợp, xử lý theo quy định.

Để có cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được yêu cầu rà soát, đề xuất chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của toàn bộ 14 chung cư trên. Đơn vị này cũng cần đề xuất điều chỉnh chức năng của các khu đất chung cư có diện tích, quy mô nhỏ, không đáp ứng các tiêu chí cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 14 chung cư này được thành phố giao Thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án thực hiện.

Về công tác kiểm định chung cư cũ, ông Bình giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, đề xuất cụ thể danh mục những chung cư cũ cần thiết phải kiểm định bổ sung để tránh lãng phí ngân sách.

Lên phương án cải tạo 14 chung cư cũ tại TP.HCM
Lên phương án cải tạo 14 chung cư cũ tại TP.HCM

Nguồn vốn sửa chữa các chung cư trên do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất thực hiện. Trong khi đó, Sở tài chính tham mưu, đề xuất nguồn chi thường xuyên phục vụ cho công tác kiểm định chung cư.

Được biết chương trình hành động chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ của Thành ủy TP.HCM đưa ra từ năm 2016 đến nay. Theo mục tiêu đề ra thì đến năm 2020 thành phố sẽ cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới 237 chung cư (chiếm 50%) trong số 474 chung cư có trước năm 1975 bị xuống cấp, hư hỏng nhưng hiện mới có 2 chung cư cũ được cải tạo, xây mới.

Nguyên nhân việc chung cư cũ chậm được xây mới do vướng một số khó khăn về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng như: Đối với chung cư không phải cấp D phải có sự đồng thuận 100% hộ dân; còn ít cơ chế ưu đãi nhà đầu tư; chưa phân cấp phân quyền nhiều cho quận, huyện trong việc đầu tư, xây mới chung cư cũ...

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/len-phuong-an-cai-tao-14-chung-cu-cu-tai-tphcm-320888.html