nghỉ hưu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nghỉ hưu, cập nhật vào ngày: 04/12/2021

Nhiều lao động ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Kiên Giang… được nghỉ hưu sớm hơn quy định.

Trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh tăng dần theo lộ trình tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi với nữ từ năm 2021.

Sau khi Trung ương có Nghị quyết 28-NQ/TW hồi đầu năm, trong đó có định hướng tăng tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) theo hướng này, với đề xuất nữ tăng tuổi nghỉ hưu nhanh hơn nam. Dự luật cũng đưa ra những thay đổi về tiền lương, giờ làm thêm, tổ chức đại diện người lao động (LĐ) tại doanh nghiệp (ngoài tổ chức Công đoàn)...