BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG - HÀ NỘI

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 - TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM NGỪA QUỐC GIA - Cho trẻ dưới 1 tuổi

TIÊM NGỪA THEO YÊU CẦU

1. Viêm màng não mũ và các nhiễm trùng do Hib
- Từ 2 - 6 tháng tuổi: 3 liều liên tiếp cách 1 đến 2 tháng, nhắc lại 1 liều lúc trẻ 16- 18 tháng.
- Từ 6-12 tháng tuổi: 2 liều liên tiếp cách nhau 1 đến 2 tháng, 12 tháng sau liều 2 nhắc lại 1 liều.
- Trẻ trên 12 tháng tuổi: 1 liều duy nhất

2. Viêm não Nhật Bản
- Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi
- Lần 2: Cách lần 1 từ 1 đến 2 tuần
- Lần 3: Cách lần 1: 1 năm sauNhắc: 1 liều mỗi 3 năm

3. Viêm màng não do não mô cầu A+C
- Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi
- Nhắc: 1 liều mỗi 3 năm

4. Thủy đậu (trái rạ)
- Bắt đầu lúc trẻ 12 tháng tuổi
- Tùy theo tuổi và loại thuốc tiêm, trẻ sẽ được tiêm 1 hoặc 2 liều

5. Sởi, Quai bị, Rubella
- Lần 1: Từ 12 - 15 tháng tuổi
- Lần 2: Cách lần 1 từ 3 đến 6 năm sau

6. Cúm
- Lần 1: Từ lúc 6 tháng tuổi (nếu trước đây chưa tiêm ngừa cúm thì tiêm liều thứ hai cách liều thứ nhất 4 tuần).
- Nhắc: 1 liều mỗi năm

7. Viêm gan siêu vi A
- Lần 1: Từ lúc 12 tháng tuổi
- Lần 2: Cách lần 1 từ 6 đến 18 tháng

8. Thương hàn
Lần 1: Từ lúc 24 tháng tuổi
Nhắc : 1 liều mỗi 3 năm

9. Tiêu chảy do Rotavirus
- Lần 1 : Từ 6 tuần tuổi
- Lần 2 : Cách lần 1 ít nhất 1 tháng (không sử dụng cho trẻ > 6 tháng)

Chú ý:

1. Để giúp phụ huynh phân biệt ngày đã tiêm rồi và ngày hẹn tiếp theo, chúng tôi có quy định như sau:
- Ngày đã tiêm rồi: ghi bằng viết mực màu xanh

- Ngày hẹn mũi tiếp theo: ghi bằng viết chì

2. Để mũi tiêm được hiệu quả, phụ huynh vui lòng đưa trẻ đến đúng hẹn.

 

Khánh Nguyễn (tổng hợp)/ Theo GĐVN