Việc thực hiện cách ly là đặc biệt quan trọng trong công tác phòng dịch. Hiện tất cả các nước trên thế giới đều áp dụng cách ly y tế 14 ngày và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Thực tế, nhiều người chưa hiểu thế nào là ca bệnh F0, F1, F2, F3 và làm thế nào để cách ly tại gia đình an toàn nhất…

Những khuyến cáo cụ thể của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội về sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần và cách thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú giúp mỗi cá nhân hiểu rõ hơn về việc cách ly.


Theo Kinh tế & Đô thị