Theo Quyết định này, UBND Quảng Ninh đồng ý quy hoạch khu vực Đông Bắc Cái Bầu, khu kinh tế Vân Đồn trở thành khu phức hợp vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp và công viên golf sinh thái rừng, đảm bảo an ninh quốc phòng. Diện tích lập quy hoạch lên tới 4.300ha.

Đặc biệt, vị trí của khu vực Đông Bắc Cái Bầu 3 mặt giáp biển, duy nhất có khu vực phía Tây giáp với Cái Rồng, khu vực Bắc Cái Bầu và đồi núi Cái Bầu.

Quang Ninh lập quy hoạch sân golf sinh thái 3 mặt giáp biển tại Vân Đồn.
Quảng Ninh lập quy hoạch sân golf sinh thái 3 mặt giáp biển tại Vân Đồn.

Dựa theo định hướng của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung, xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, quy hoạch khu vực Đông Bắc đảo Cái Bầu sẽ được điều chỉnh quy mô dân số khoảng 41.000 người, trong đó 8.000 người là dân số thường trú, 33.000 người là dân số lao động.

Để đảm bảo quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Đông Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn tuân thủ đúng pháp luật, UBND Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra sát quy hoạch 3 loại rừng, để làm cơ sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, UBND Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng và UBND huyện Vân Đồn phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn công bố công khai quy hoạch được phê duyệt, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, các ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, UBND Vân Đồn và các đơn vị liên quan phải thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/quang-ninh-lap-quy-hoach-san-golf-sinh-thai-3-mat-giap-bien-tai-van-don-post136540.html