Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc tuân tủ những quy định liên quan đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Văn bản này nằm trong Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT đã ban hành về việc Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Trong khi trước đây, các hoạt động ngoài giờ đều do nhà trường tự quyết định, tự tổ chức và thu chi thì theo quy định mới sẽ thắt chặt hơn rất nhiều. Các hoạt động ngoài giờ có thu tiền sẽ phải đảm bảo sự đồng thuận của tất cả phụ huynh và học sinh, sinh viên trên tinh thần tự nguyện.

Các hoạt động cũng phải được xây dựng khung chương trình rõ ràng để đảm bảo an toàn cho cả giáo viên, học sinh, sinh viên.

Khi đã có khung chương trình, nhà trường sẽ phải trình hồ sơ đến Sở GD&ĐT trước 5 ngày để được xét duyệt (không tính ngày thứ 7 và chủ nhật) thì mới được thực hiện.

Hồ sơ bao gồm:

  • Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
  • Phương án chi tiết đảm bảo an toàn.
  • Quyết định thành lập Ban tổ chức (bắt buộc phải có nhân viên y tế của đơn vị).
  • Hợp đồng ký kết với đơn vị phối hợp tổ chức.
  • Lịch trình hoạt động ngoài giờ chính khóa.
  • Bảo hiểm chuyến đi cho ban tổ chức và học sinh.
  • Mẫu thư báo cho cha mẹ học sinh.
  • Nội quy chuyến đi.
  • Danh sách phân xe và giáo viên phụ trách (đính kèm số điện thoại liên lạc).

Quy định mới này bắt nguồn từ việc học sinh một số trường trên địa bàn TP.HCM đã phải đóng rất nhiều tiền tham gia các chương trình ngoại khóa. Dù nhiều phụ huynh bức xúc và không đồng ý nhưng vẫn phải đóng tiền.

Theo Mi Trần/Reatimes.vn