Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố (tại Công văn số 5883/UBND-KGVX ngày 28-12-2020) về thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg, ngày 27-12-2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản đã ban hành.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân thể hiện ý thức, tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế, đón kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021.

Đồng thời kịp thời phát hiện, phản ánh các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, xử lý.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-222704.html