Phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2020, quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó, triển khai đồng bộ các biện pháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung giải ngân vốn đầu tư công...

Chiều 25/8, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã thông tin về kết quả thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thông tin tại Hội nghị

Theo ông Đỗ Thanh Tùng, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận 7 tháng đầu năm ước đạt 18.097 tỷ đồng tăng 7,34% so với cùng kỳ năm 2019 (tốc độ tăng thấp hơn 6,13 điểm % so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 8.943 tỷ đồng tăng 5,61%; Thương mại, dịch vụ ước đạt 9.000 tỷ đồng tăng 9,5%; Nông nghiệp ước đạt 70,5 tỷ đồng bằng 70,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận 7 tháng đầu năm 2020 đạt 3.033 tỷ đồng bằng 50% dự toán thành phố giao và HĐND quận quyết nghị. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.110 tỷ đồng bằng 48% dự toán.

Đáng chú ý, trong các tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận giảm 2.777 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2019 (thuộc các trường hợp doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, bỏ địa điểm kinh doanh và các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể). Số doanh nghiệp thành lập mới là 394 doanh nghiệp.

Dù vậy, các hoạt động chính sách an sinh xã hội vẫn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Quận đã thực hiện rà soát và chi trả kịp thời 9,8 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ. Các thủ tục hành chính được duy trì với 99,8% thủ tục được giải quyết đúng hẹn. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được duy trì.

7 tháng đầu năm, địa bàn quận phát sinh 789 công trình xây dựng, đã phát hiện 22 công trình vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 835 triệu đồng; Đã hoàn thành xử lý 9 công trình và đang tiếp tục xử lý 13 công trình. Cũng trong 7 tháng đầu năm, quận đã cấp 322 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó giải quyết 39 trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 2.336m2).

Là một trong những địa phương có các trường hợp đi từ Đà Nẵng nhiều nhất thành phố, đến nay, UBND quận Hoàng Mai đã hoàn thành rà soát 9.196 trường hợp; Xét nghiệm nhanh đợt 1 cho 5.552 trường hợp 100% kết quả âm tính, xét nghiệm PCR đợt 2 cho 4.761 trường hợp (trong đó 2.224 trường hợp kết quả âm tính, 2.537 trường hợp chưa có kết quả), địa bàn quận hiện có 33 trường hợp F1, 111 trường hợp F2.

Phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2020, quận Hoàng Mai tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế theo các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố trong điều kiện tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Trong đó, quận tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Bám sát, cập nhật và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của thành phố trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo tính khả thi trong tập trung huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Đồng thời, quận triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, kích thích thúc đẩy phát triển kinh tế như đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; Tập trung giải ngân vốn đầu tư công nhất là các dự án khởi công, hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, các dự án trường học, đường giao thông, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án đã được phê duyệt chủ trương điều chỉnh, dự án mới.

Cùng với đó, quận chăm lo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại trong cải cách hành chính…

Theo Tuổi trẻ Thủ đô