Cục An toàn thực phẩm (ATTP) vừa ban hành Quyết định số 1040/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam (Khu ĐTM Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội).

Theo đó, sản phẩm bị thu hồi gồm 13 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó có những sản phẩm khá phổ biến và từng bị Cục ATTP cảnh báo vi phạm quy định về quảng cáo, quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng trong thời gian gần đây.

Danh sách cụ thể như sau:

Cục ATTP yêu cầu Công ty CP Quốc tế Dreamt Life có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ sản phẩm theo danh mục nêu trên kể từ ngày 19/11.

Việc thu hồi và xử lý sản phẩm sau thu hồi của công ty thực hiện đúng theo quy định tại thông tư số 17/2016/TT-BYT quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo ATTP thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Được biết, trước đó, Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam đã có công văn về việc xin nộp lại hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo Công lý

Nguồn: https://congly.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/thu-hoi-hieu-luc-cong-bo-13-san-pham-thuc-pham-chuc-nang-321830.html