Theo Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Đậu Ngọc Hùng, thời gian qua, cán bộ, nhân viên ngành thống kê trên địa bàn đã làm tốt công tác chuyên môn, với phương châm trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời để phục vụ việc tham khảo, sử dụng của các cơ quan, đơn vị; nhất là làm thông tin đầu vào cho lãnh đạo TP. Báo cáo do Cục Thống kê cung cấp đã trở thành nguồn thông tin quan trọng trong các cuộc họp giao ban UBND TP hàng tháng, các kỳ họp HĐND TP và các cuộc họp đột xuất khác.

Bình quân mỗi năm, Cục Thống kê TP tiến hành gần 30 cuộc điều tra, tổng điều tra các loại; trong đó có các đầu việc lớn như tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2011, 2016; tổng điều tra kinh tế năm 2012, 2017 hoặc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bên cạnh đó, Cục Thống kê cũng phối hợp với các đơn vị trong điều tra, khảo sát hoạt động của DN, lĩnh vực bất động sản, tình hình xuất nhập khẩu, du lịch...

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô

Từ kết quả các cuộc điều tra và tổng điều tra, TP chỉ đạo Cục Thống kê phân tích và phát hành một số ấn phẩm như: Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, 2016; Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014, Tổng điều tra kinh tế năm 2012, 2017; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kết quả điều tra DN hàng năm; Sự phát triển của DN Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018; Thủ đô Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triến; Thủ đô Hà Nội - Nhìn lại chặng đường sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính; Bộ sách nghèo đô thị...

Tuy vậy, hoạt động thống kê cũng còn một số khó khăn, cần khắc phục như: Nhận thức về vai trò công tác thống kê còn chưa đồng đều, có khi bị xem nhẹ; cán bộ làm thống kê ở các sở, ngành hiện nay đều là kiêm nhiệm, hay biến động; năng lực nghiệp vụ thiếu đồng đều; điều kiện vật chất cũng hạn chế.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2030, ngành thống kê Hà Nội tiếp tục triển khai Luật Thống kê 2015; xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; các Đề án lớn của ngành thống kê. Tổ chức thực hiện thành công các cuộc các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê, trước mắt là tổ chức thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đấy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thống kê. Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành TP, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm thống kê … 

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến cho hay, năm 2020 vừa qua ngành thống kê đã rất vất vả trong công tác dự báo, xây dựng kịch bản tăng trưởng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành thống kê Hà Nội. Từ đó phục vụ hiệu quả công tác hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các cấp lãnh đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải nhấn mạnh, thông tin thống kê có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với các cơ quan, nhất là để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo TP. Vì vậy, Cục Thống kê cần chủ động nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng, cung cấp những thông tin toàn diện, chính xác, kịp thời để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, cần tập trung cải thiện chất lượng công tác phân tích, dự báo, ứng dụng tin học và thực hiện số hóa để nâng cao chất lượng thông tin thống kê. Ngành cũng cần tiếp cận, tiếp thu để không ngừng ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến cũng như đa dạng hóa các sản phẩm thống kê đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng cao và của xã hội. Ngoài ra, các Sở ngành và quận huyện cần phối hợp tốt hơn nữa với Cục Thống kê, trên cơ sở đó xây dựng các quy chế phối hợp để cung cấp thông tin và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị. Cùng phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhân dịp này, 8 tập thể, đơn vị đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP trong chiến lược phát triển công tác thống kê gồm Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND quận Thanh Xuân, UBND huyện Thanh Trì, Chương Mỹ...

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-cong-tac-thong-ke-du-bao-tinh-hinh-kinh-te-vi-mo-406327.html