tiết kiệm năng lượng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiết kiệm năng lượng, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

EVN Hà Nội thông báo, ngày 8/1 một số khu vực thuộc quận huyện như Nam Từ Liêm, Gia Lâm ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 4/1 một số khu vực thuộc quận huyện như Sóc Sơn, Hoàng Mai... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 2/2, một số khu vực Sóc Sơn... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 28/12 một số khu vực thuộc quận huyện như Nam Từ Liêm, Gia Lâm ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 25/12 một số khu vực thuộc quận huyện như Nam Từ Liêm, Gia Lâm ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 15/12 một số khu vực thuộc quận huyện như Nam Từ Liêm, Gia Lâm ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 08/12 một số khu vực thuộc quận huyện như Sóc Sơn, Hà Đông ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 02/12 một số khu vực thuộc quận huyện như Đông Anh, Ba Đình, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 28/11 một số khu vực thuộc quận huyện như Đông Anh, Ba Đình, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 22/11 một số khu vực thuộc quận huyện như Ba Đình, Đống Đa, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 15/11 một số khu vực thuộc quận huyện như Ba Đình, Đống Đa, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

Mẫu thiết kế vườn trẻ đặc sắc này có khả năng chống chịu thiên tai, đồng thời lại tiết kiệm năng lượng nhờ tận dụng ánh sáng tự nhiên.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 11/11 một số khu vực thuộc quận huyện như Hoàn Kiếm, Gia Lâm, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 07/11 một số khu vực thuộc quận huyện như Ba Đình, Sóc Sơn, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.

EVN Hà Nội thông báo, ngày 01/11 một số khu vực thuộc quận huyện như Hà Đông, Thạch Thất, ... sẽ cắt điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện trong những ngày hè nắng nóng.