Chiều 8/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (Sở TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Giao ban thông tin điện tử Quý I/2021, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021 và Tổng kết 2 năm triển khai Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 9/8/2019 của UBND TP. Hà Nội đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của TP. Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2020. 

Tại Hội nghị, đại diện Sở TT&TT đã phổ biến lại các quy định về việc thực hiện trang tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, một số quy định mà các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội cần thực hiện nghiêm túc, và các sai phạm cần tránh. 

Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng phổ biến các quy định cũ và mới trong lĩnh vực trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, cập nhật cụ thể các thay đổi trong các Nghị định để các đơn vị thực hiện trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nắm bắt và triển khai. Đồng thời, phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong 9 tháng cuối năm 2021. 

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết 2 năm triển khai Kế hoạch số 174/KH-UBND, Sở TT&TT Hà Nội đã ra Quyết định số 93/QĐ-STTTT về việc tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 09/08/2019 của UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, Sở TT&TT Hà Nội tặng 10 giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 174 về việc đưa thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của TP. Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2020. 

Tiêu dùng plus
Đại diện Tiêu dùng Plus (thứ hai từ phải sang) nhận Giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết: "Sở TT&TT Hà Nội ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Đặc biệt hôm nay, Sở TT&TT Hà Nội trao giấy khen cho các trang thông tin lớn nhất, nhiều độc giả nhất để ghi nhận đóng góp rất lớn của các đơn vị này, ngoài các hoạt động chuyên môn của mình đã tích cực lan tỏa thông tin các hoạt động của Thủ đô Hà Nội. Đây là ghi nhận lớn nhất của Sở TT&TT với các bạn".

Trong thời gian qua, bên cạnh các hoạt động thông tin về mảng kinh tế tiêu dùng, trang thông tin điện tử Tiêu dùng Plus luôn tích cực trong việc tuyên truyền thông tin tích cực trên môi trường mạng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, quảng bá và giới thiệu hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, thân thiện, hòa bình, văn minh đến công chúng trong nước và quốc tế. 

Minh Hà

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tieudungplus-nhan-giay-khen-cua-so-thong-tin-truyen-thong-20201231000001524.html