Theo đó, ngoài hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu điện thì người nộp thuế có thể đăng nhập vào cổng điện tử của cơ quan thuế để thực hiện việc lập và gửi giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì người nộp thuế cũng có thể đăng ký tài khoản và gửi giấy đề nghị gia hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để hạn chế sai sót dẫn đến phải nộp lại giấy đề nghị gia hạn, người nộp thuế cần khai chính xác các chỉ tiêu trên giấy đề nghị gia hạn năm 2021.

Tổng cục Thuế sẵn sàng hỗ trợ gia hạn nộp thuế qua phương thức điện tử. Ảnh minh họa
Tổng cục Thuế sẵn sàng hỗ trợ gia hạn nộp thuế qua phương thức điện tử. Ảnh minh họa

Cụ thể:

Thứ nhất, về chỉ tiêu cơ quan thuế: Là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại mục 1;

Thứ hai, về chỉ tiêu [01], [02], [03], [04]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nộp thuế ; Thứ ba, về chỉ tiêu [05], [06]: NNT kê khai đầy đủ thông tin tên, mã số thuế của đại lý thuế;

Thứ tư, về chỉ tiêu [07]: Người nộp thuế phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại nghị định, bao gồm: Thuế GTGT của DN, tổ chức; Thuế TNDN của DN, tổ chức; Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; Tiền thuê đất: (khu đất thuê 1: ………; khu đất thuê 2: ………)

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đề nghị người nộp thuế lưu ý, liệt kê chi tiết thông tin về từng khu đất thuê thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất bao gồm: Cơ quan thuế quản lý khu đất, là cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất; Tỉnh/thành phố; quận/huyện/thị xã; Địa chỉ chi tiết của khu đất; Số thông báo nộp tiền thuê đất: Là số thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế; trong đó NNT lưu ý nhập riêng phần số và phần ký hiệu. Ví dụ: Thông báo số 01/TB-CTTPHCM thì người nộp thuế điền "01" vào phần số; điền "/TB-CTTPHCM" vào phần ký hiệu.

Thứ năm, về chỉ tiêu [08]: người nộp thuế phải tích chọn trường hợp được gia hạn: Mục I. DN nhỏ và siêu nhỏ: Người nộp thuế lựa chọn gia hạn theo trường hợp này phải chọn cụ thể người nộp thuế là DN nhỏ hay DN siêu nhỏ và kê khai đầy đủ thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT hoặc khai thuế TNDN riêng và đề nghị gia hạn theo trường hợp là DN nhỏ, DN siêu nhỏ thì thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn lấy theo thông tin của DN, tổ chức chủ quản.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/tong-cuc-thue-san-sang-ho-tro-gia-han-nop-thue-qua-phuong-thuc-dien-tu-post135027.html