Văn phòng UBND TP.HCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về hồ sơ tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay.

 

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân, hiện nay pháp luật đất đai đã có quy định về thẩm quyền, điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố và các quận, huyện triển khai thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân và đã giải quyết cấp được 1.579.274 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 99,19%).

Tuy nhiên, công tác này hiện nay còn gặp khó khăn vướng mắc đối với trường hợp người dân tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay. Điều này dẫn đến việc còn một số lượng hồ sơ chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận, do pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ có các quy định khác nhau và cần phải có sự phối hợp xử lý nhiều vấn đề của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để giải quyết tình trạng trên và nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ tình hình của địa phương và công văn của Sở để xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện theo quy định. Trong đó, Sởcần phân loại các dạng hồ sơ, xác định thời gian thực hiện, xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý các vấn đề có liên quan. Việc này đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng và quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa, xây dựng không đúng quy định.

Đối với nhóm hồ sơ chưa tiếp nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hệ thống các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, có kế hoạch công khai thông tin rộng rãi và tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện theo đúng quy định; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Công tác cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân ở TP.HCM còn gặp khó khăn vướng mắc đối với trường hợp người dân tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay

Trước đó, vào giữa năm 2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường về phân định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp.

Cụ thể, việc cấp sổ hồng, xác nhận thay đổi vào sổ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam chỉ do chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện.

Còn Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM thực hiện thủ tục cấp sổ hồng, xác nhận thay đổi vào sổ đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.

Việc phân định thẩm quyền này nhằm triển khai thực hiện Nghị định 10/2023 và Thông tư 02/2023 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ 20/5/2023). Đồng thời, khắc phục chồng lấn thẩm quyền cấp sổ hồng, xác nhận thay đổi vào sổ cho hộ gia đình, cá nhân... của Văn phòng Đăng ký Đất đai và chi nhánh theo quy định của Nghị định 43/2014./.

Theo Diệu Phan/Reatimes.vn

Nguồn: https://reatimes.vn/tphcm-cap-so-do-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-dat-ty-le-9919-20201224000023259.html