Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các Sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về tình hình hoạt động của mình theo mẫu được ban hành.

Trong đó mục I, nói về điều kiện thành lập Sàn giao dịch bất động sản, yêu cầu cung cấp về thông tin người đại diện pháp luật, số lượng nhân sự có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, ngoài ra còn có các hạng mục như cơ sở vật chất, kỹ thuật điều kiện hoạt động…

Mẫu báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị các Sàn giao dịch bất động sản liệt kê các loại báo cáo đã thực hiện từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2023. Bên cạnh đó, Sàn giao dịch bất động sản báo cáo thêm về những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất kiến nghị.

Hoạt động này nhằm thực hiện Quyết định số 2411/QĐ-SXD-TT của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về xây dựng trên địa bàn TP.HCM năm 2023. Trong đó có nội dung kiểm tra về hoạt động của các Sàn giao dịch bất động sản (về pháp lý thành lập và chế độ báo cáo thông tin) được thành lập trong giai đoạn 2009 đến 2017.

TPHCM Đề nghị các Sàn giao dịch BĐS phải báo cáo về tình hình hoạt động theo mẫu quy định
Đề nghị các Sàn giao dịch BĐS phải báo cáo về tình hình hoạt động theo mẫu quy định.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM tính đến ngày 20/9/2023, hiện danh sách Sàn giao dịch bất động sản đã đăng ký hoạt động trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 là 470 Sàn.

Liên quan hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, trước đó, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM vừa ký văn bản về việc chấn chỉnh tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã tiến hành kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của 61 sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Đây là những sàn giao dịch bất động sản được đăng ký thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM từ năm 2017 đến tháng 10/2022. Một số sàn giao dịch bất động sản nằm trong kế hoạch kiểm tra như Goland (quận 1); Wonderland (quận 3); Winning Access (quận 4); Tpland, TNT, Cosmo City (quận 7); Gs Shop Realty (quận 10); Uniland, Saigonred (quận Bình Thạnh); Kho Nhà Đất (quận Gò Vấp); Viettinland, Nhà Xinh Property (quận Bình Tân)…

Sau đợt kiểm tra, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị 36 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản chấp hành nghiêm quy định thành lập sàn giao dịch, đảm bảo bất động sản đưa lên sàn giao dịch phải đủ điều kiện.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nội dung hoạt động theo đúng quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản. 

Đồng thời, các sàn giao dịch phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật kinh doanh bất động sản, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn giao dịch bất động sản. Nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng, chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng

Các sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch được, gửi trước ngày 5 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, các sàn phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản gửi về Sở Xây dựng nơi có bất động sản phát sinh giao dịch, vào ngày 10 tháng cuối cùng của quý báo cáo, trước ngày 10 tháng cuối cùng của năm báo cáo định kỳ hàng năm.

Sở Xây dựng lưu ý, các đơn vị rà soát lại một số điều kiện, trong đó có việc mỗi sàn phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn thời hạn. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn. 

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ thường xuyên hoặc đột xuất thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản và sàn giao dịch bất động sản để kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm.

 

 

Thiên Ân

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/tphcm-de-nghi-470-san-giao-dich-bds-thuc-hien-che-do-bao-cao-20201231000010457.html