Theo đó, trong 9 tháng năm 2020, thu nợ thuế trên cả nước đạt 20.292 tỷ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 14.004 tỷ đồng, còn lại là thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

Cũng trong 9 tháng vừa qua, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 48.975 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 436.112 hồ sơ khai thuế.

Trong 9 tháng thu nợ thuế trên cả nước đạt hơn 20.200 tỷ đồng

Tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh, kiểm tra là 39.684 tỷ đồng, bằng 114,19% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 13.267 tỷ đồng, bằng 138,32% so với cùng kỳ 2019.

Tính đến ngày 19-9, đã có 790.924 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,65% doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế với cơ quan thuế là 778.093 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98%.

Về hóa đơn điện tử, 977.396 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 25.666 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.265 tỷ đồng.

Theo Pháp luật xã hội