Đáng lưu ý, phí làm căn cước công dân sẽ giảm 50%.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam, một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế.

Từ 1/7, phí làm căn cước công dân sẽ giảm 50%

Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải....

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ, Quốc hội Thông tư 47, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến xảy ra trong năm.

Trong Thông tư 47, Bộ Tài chính thông báo sẽ giảm 30 khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp vượt dịch. Trong đó, 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020, và bổ sung giảm thêm 1 khoản phí liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết: Điểm mới của Thông tư 47 là việc điều chỉnh, giảm sâu nhiều khoản phí liên quan tới chứng khoán, xây dựng và giao thông.

Cụ thể, trong Thông tư 47 đã điều chỉnh giảm 50% cho 20 lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Một số khoản phí, lệ phí được điều chỉnh đáng chú ý khác như: Giảm 50% phí sở hữu công nghiệp; giảm 10% phí chuyển nhượng cảng hàng không, sân bay; giảm 10% phí ra vào cảng hàng không, 10% phí hải quan; giảm 50% phí bảo hộ công nghiệp; giảm 50% phí đăng ký sở hữu trí tuệ; giảm 50% phí làm căn cước công dân....

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với số giảm thu từ phí, lệ phí 06 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/tu-1-7-phi-lam-can-cuoc-cong-dan-se-giam-50-post140865.html