Văn phòng này sẽ là nơi được Viber toàn cầu lựa chọn làm trung tâm điều hành các hoạt động của hãng này tại thị trường các nước Đông Nam Á.

Theo Viber, lý do đóng cửa văn phòng tại Việt Nam là do “Viber Việt Nam đã hoàn tất sứ mệnh đặt nền móng vững chắc cho Viber trên thị trường OTT Việt Nam. Bản thân ứng dụng OTT là một nền tảng kết nối đa quốc gia chứ không chỉ mang ý nghĩa đối với từng quốc gia đơn lẻ".

Và văn phòng Viber tại Phillipines sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của Viber tại các nước Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Dự kiến trụ sở mới của Viber Đông Nam Á sẽ được vận hành từ tháng 8/2015.

Tính tới năm 2015, Viber đã nắm gần 60% thị phần dịch vụ OTT tại Việt Nam với khoảng 23 triệu người sử dụng./.

Nhật Linh / Theo Gia đình Việt Nam