viên chức

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về viên chức, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650, giảm 3.867 biên chế so với năm 2020.

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) vừa ký ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp.

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ; không được đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn trái quy định của pháp luật khi tuyển dụng công chức, viên chức.

Thông tư số 04/2019/TT-BNV quy định, đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ lùi thời hạn trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà để sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở một cách tổng thể.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đề xuất phương án từ 1/1/2020 sẽ không ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với trường hợp tuyển dụng mới.

Dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các ĐH, CĐ sư phạm tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

Từ năm 2019, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức sẽ có đổi mới cả về nội dung, hình thức và quy trình nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ.