Dự báo những con số trên dựa vào cơ sở tăng trưởng trong năm 2018 và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty cho vay tiêu dùng đang diễn ra mạnh mẽ.

Kết thúc năm 2018, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2017. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2017. Tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng ở mức 323.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu 34.700 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 230.387 tỷ đồng (tăng 17,1%), huy động vốn đạt hơn 219.509 tỷ đồng (tăng gần 10%).

Tiền gửi và tăng trưởng tín dụng được dự báo đều tăng trên 16%.

Tiền gửi và tăng trưởng tín dụng được dự báo đều tăng trên 16%.

Năm 2018, huy động tiền gửi từ dân cư sụt giảm song VPBank gia tăng vay vốn các ngân hàng khác khi tăng huy động liên ngân hàng từ 10% lên 16% trong tổng tiền gửi. Ngoài ra, ngân hàng cũng huy động 2.000 tỷ đồng tiền gửi mới từ Kho bạc Nhà nước, thường là các khoản tiền gửi không kỳ hạn với mức chi phí thấp. VPBank cũng gia tăng tỷ trọng huy động ngắn hạn, giảm tỷ trọng tiền gửi trung - dài hạn và các công cụ tiền gửi khác còn 33% so với 49% năm 2017.

Tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn tăng dù giúp chi phí huy động vốn thấp chỉ 6,1% nhưng cũng làm gia tăng rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Mặc dù vậy, ngân hàng lại tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng cho vay trung - dài hạn lên 33,6% so với 30,3% năm 2017, tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động lên 73,7% so với 71,3% năm 2017 khiến cho tỷ lệ NIM năm 2018 không thay đổi so với năm 2017 và cũng chỉ ở mức 9%.

Trong khi đó hoạt động tín dụng tăng mạnh trong quý cuối năm, kết hợp với hoạt động xử lý nợ xấu diễn ra mạnh mẽ. VPBank cho vay vào bốn phân khúc chiến lược chính, gồm: tài chính tiêu dùng thông qua FE Credit, khách hàng cá nhân, CommCredit và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng cao 69% - tương đương năm 2017.

Cuối năm 2018, nợ xấu của ngân hàng hợp nhất là 7.766 tỷ đồng, giảm hơn 1.600 tỷ so với cuối tháng 9/2018. Ngân hàng cũng giảm mạnh lượng trái phiếu đã bán cho VAMC, mức giảm gần 22% so với năm trước về còn 3.100 tỷ đồng.

Theo Mộc Anh/Đô Thị Mới