Trước đó, Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cho các hãng hàng không vay ưu đãi.

Từ khi bùng phát dịch lần thứ 4 ở Việt Nam tới nay, các hãng hàng không đã gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu giảm 80-90%, dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng và nhu cầu cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn là cấp bách và quan trọng nhất.

Do đó VABA kiến nghị Bộ GTVT xem xét, chấp thuận và có văn bản báo cáo Chính phủ và Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn 4.000 - 6.000 tỷ đồng, lãi suất 0% như đã thực hiện với Vietnam Airlines (gói 4.000 tỷ vay tối đa 3 năm).

Số vay cụ thể căn cứ vào nhu cầu của từng hãng, vào quy mô, thị phần, đóng góp cho ngân sách trong thời gian qua và khả năng đáp ứng của ngân sách.

Xây dựng kế hoạch tổng thể tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không
Xây dựng kế hoạch tổng thể tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không

Hiệp hội cũng đề nghị cho các hãng hàng không được vay gói 25.000 - 30.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất (nhà nước cấp bù lãi suất 4 - 5%) nhằm giúp các hãng chi thường xuyên, mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các chương trình dự án, bảo trì, duy trì hoạt động và phát triển trong và sau dịch.

Về mức phí, khung giá hỗ trợ theo Thông tư của Bộ GTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam, VABA đề nghị cho phép áp dụng mức hỗ trợ theo hướng:

Từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, áp dụng khung giá với mức tối thiểu bằng 50% mức tối thiểu, mức tối đa bằng 50% mức tối đa quy định tại Thông tư số 53/2019 của Bộ GTVT.

Cho phép giảm 50% phí dịch vụ tại nhà ga trong năm 2022 đối với khách bay nội địa để góp phần kích cầu du lịch. Ngành hàng không có tính lan tỏa rộng, là động lực phát triển của nền kinh tế đất nước.

Điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay về mức tối thiểu trong biểu thuế Bảo vệ môi trường được quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường hiện hành tức là về mức 1.000 đồng/ lít.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/xay-dung-ke-hoach-tong-the-thao-go-kho-khan-cho-nganh-hang-khong-post172030.html