UBND TP giao CATP chủ trì cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh cho hệ thống cấp nước TP, báo cáo UBND TP xem xét trong tháng 11-2019 để báo cáo Thường trực Thành ủy xin chỉ đạo.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo tại văn bản số 4779/UBND-ĐT ngày 28-10 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về triển khai một số biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hệ thống cấp nước sạch của TP.

Theo đó, để nâng cao chất lượng nước, chất lượng phân phối, đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước cung cấp nước sạch trên địa bàn TP, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng hệ thống cấp nước sạch cho TP, đáp ứng yêu cầu xây dựng TP thông minh trong tương lai gần, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở QH-KT, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và chủ đầu tư các nhà máy nước sạch (kể cả các nhà đầu tư dự án đang triển khai đầu tư) rà soát hệ thống truyền dẫn nước sạch của từng nhà máy, đề xuất các biện pháp hoàn thành kết nối thành mạch vòng Hệ thống cấp nước sạch toàn TP (trừ các xã vùng xâu, vùng xa sử dụng các trạm cấp nước riêng), báo cáo UBND TP trước ngày 30-11-2019.

Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở TT&TT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm quản lý, điều tiết, giám sát hệ thống cấp nước sạch (dạng như Trung tâm điều độ điện của ngành điện lực), trong đó sử dụng công nghệ thông minh để quản lý, vận hành; Yêu cầu tất cả các nhà máy nước sạch, các nhà phân phối nước sạch phải kết nối hệ thống quản lý vận hành, các trạm quan trắc chất lượng nước tới Trung tâm này, báo cáo UBND TP trong tháng 12-2019.

Ảnh tư liệu

UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì cùng Sở Xây dựng, CATP chỉ đạo, hướng dẫn các Nhà máy nước lập khoanh vùng bảo vệ nguồn nước đầu vào và xây dựng kế hoạch bảo vệ nguồn nước theo khoanh vùng; tổ chức thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Nội dung này yêu cầu thực hiện xong trong năm 2019; Sau năm 2019, nếu đơn vị nào chưa thực hiện xong, Sở TN&MT báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Giao Sở Tư pháp chủ trì cùng Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố văn bản pháp lý quy định ràng buộc trách nhiệm của các nhà sản xuất cung cấp, phân phối nước sạch với TP và yêu cầu các đơn vị này thực hiện, báo cáo trước ngày 20-11-2019.

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/xay-dung-phuong-an-dam-bao-an-ninh-cho-he-thong-cap-nuoc-tp-ha-noi-167960.html