1. Tục xông đất, xông nhà

Xuất phát từ mong muốn cầu may của mọi người, phong tục xem tuổi xông đất đầu năm được tiến hành từ thời khắc giao thừa cho tới sáng ngày mùng Một Tết. Điều quan trọng nhất khi chọn người xông đất đầu năm cho gia chủ phải là người có tuổi “hợp” với tuổi của gia chủ, tránh tuổi “xung”.

Người được chọn để xông đất phải là người có tính khí vui vẻ, hào phóng, hơn nữa, nếu có tài có đức, lại giàu có, hạnh phúc thì gia đình được xông đất cả năm luôn gặp may mắn và sung túc, tránh được những điều xui xẻo.

Xem tuổi xông đất 2019 cho gia chủ tuổi Mùi là chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2019 cũng cần tương sinh.

2. Xem chi tiết tuổi xông đất 2019 cho từng tuổi Mùi

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho gia chủ tuổi Mùi

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho gia chủ tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người giàu tình cảm, họ có lòng cảm thông sâu sắc, biết bao dung và tha thứ cho người khác.

Những người tuổi Mùi cũng là những người yêu nghệ thuật tuy nhiên họ không muốn chịu trách nhiệm nên ít khi dám quyết đoán việc gì nên hay bỏ lỡ vận may.

Tuổi Mùi hợp với tuổi Ngọ, xung khắc với tuổi Sửu. Gia chủ tuổi Mùi có thể mòi người tuổi Mậu Ngọ hay Canh Ngọ đến xông đất cho năm mới may mắn.

a. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Đinh Mùi

Danh sách các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Đinh Mùi năm Kỷ Hợi 2019 là:

Tân Mão 1951 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Qúy Mùi 1943 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình)

Tránh những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Đinh Mùi năm Kỷ Hợi 2019 gồm:

Bính Thân 1956 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu)

b. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Kỷ Mùi

Nên chọn những tuổi xông nhà 2019 TỐT với gia chủ Kỷ Mùi là:

Tân Mão 1951 (Tốt), Đinh Mão 1987 (Tốt), Kỷ Mão 1939 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Qúy Mùi 1943 (Trung bình), Canh Dần 1950 (Trung bình), Đinh Dậu 1957 (Trung bình)

Những tuổi xông đất XẤU với gia chủ Kỷ Mùi năm Kỷ Hợi 2019 là:

Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu)

c. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Tân Mùi

Các tuổi xông nhà 2019 TỐT với gia chủ Tân Mùi năm Kỷ Hợi là:

Đinh Mão 1987 (Tốt), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình)

Các tuổi xông đất 2019 XẤU với gia chủ Tân Mùi gồm:

Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Tân Tỵ 1941 (Xấu), Canh Thìn 1940 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu)

d. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Quý Mùi

Nên chọn các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Quý Mùi năm 2019 là:

Đinh Mão 1987 (Tốt), Ất Mão 1975 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Tân Mão 1951 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá)

Tránh các tuổi xông nhà 2019 XẤU với gia chủ Quý Mùi gồm:

Qúy Mão 1963 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Tân Mùi 1991 (Xấu), Đinh Hợi 1947 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu)

e. Xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Ất Mùi

Các tuổi xông đất TỐT với gia chủ Ất Mùi năm 2019 gồm:

Ất Mão 1975 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Kỷ Mão 1939 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với gia chủ Ất Mùi năm Kỷ Hợi 2019 là:

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính Tuất 1946 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu)

Lưu ý: Nếu vì lý do nào đó như ở nơi sinh sống không có người hoặc gia đình người mà bạn dự định mời tới xông đất vừa có người mất, có chuyện đau buồn..., người tuổi Mùi không cần lo lắng và nhất quyết tìm cho bằng được người tuổi đó. Bản mệnh có thể tìm những người có tuổi Tam Hợp hoặc Lục Hợp với tuổi của mình, tránh các tuổi tương xung là được.

Theo An Nhiên / Reatimes