Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 33,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 21,87 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 74,06 tỷ USD, tăng 18,1% (tương ứng tăng 11,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 4/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,33 tỷ USD. Tính chung trong 4 tháng năm 2022, cán cân thương mại thặng dư 2,53 tỷ USD.

Cụ thể, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2022 đạt 17,95 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 2,68 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 4/2022 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 4/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 914 triệu USD, tương ứng tăng 51,5%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 312 triệu USD, tương ứng tăng 11,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 239 triệu USD, tương ứng tăng 13,8%; hàng dệt may tăng 201 triệu USD, tương ứng tăng 13,6%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 4 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 4/2022. Ảnh: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 4 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 4/2022. Ảnh: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5%, tương ứng tăng 17,3 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2021.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 4/2022 đạt 13,2 tỷ USD, tăng 20,4% tương ứng tăng 2,24 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 4/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 11,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2022 đạt 15,62 tỷ USD, giảm 7,5% (tương ứng giảm 1,27 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 4/2022 giảm so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dầu thô giảm 234 triệu USD, tương ứng giảm 39,5%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 175 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 160 triệu USD, tương ứng giảm 4,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 129 triệu USD, tương ứng giảm 6,5%...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 4 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 4/2022. Ảnh: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 4 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 4/2022. Ảnh: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 15,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,1 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 1,04 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 4/2022. Tính trong 4 tháng/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 10,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/tong-tri-gia-xuat-nhap-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-trong-ky-2-thang-4-2022-tang-14-ty-usd-post194606.html