Trong tháng 11 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 45,1 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, giảm 6,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 11 tháng tính từ đầu năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 473,73 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 232,31 tỷ USD, tăng 7,4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, đối với mặt hàng quặng và khoáng sản khác: xuất khẩu trong tháng 11/2019 ước tính đạt 100 nghìn tấn, giảm 50,1% so với tháng trước và trị giá là 9 triệu USD, giảm 48,8%. Lượng xuất khẩu trong 11 tháng ước đạt 2.621 nghìn tấn, trị giá ước đạt 200 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và tăng 13,39% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô xuất khẩu trong tháng 11 ước tính đạt 330 nghìn tấn, giảm 33,2% so với tháng trước và trị giá là 154 triệu USD, giảm 30,9%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 11 tháng ước đạt 3.726 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.869 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và giảm 8,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 11 ước tính là 900 triệu USD, giảm 13,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng ước đạt 9.455 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mặt hàng Clanhke và xi măng: Xuất khẩu trong tháng 11 ước tính đạt 3.800 nghìn tấn, tăng 6,2% so với tháng trước và trị giá là 152 triệu USD, tăng 7%. Lượng xuất khẩu trong 11 tháng ước đạt 30.697 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.268 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Than đá xuất khẩu trong tháng 11 ước tính đạt 100 nghìn tấn, tăng 17,5% so với tháng trước và trị giá là 15 triệu USD, tăng 18,6%. Lượng xuất khẩu trong 11 tháng ước đạt 968 nghìn tấn, trị giá ước đạt 145 triệu USD, giảm 55,9% về lượng và giảm 50,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, mặt hàng đáng chú ý là dầu thô. Nhập khẩu dầu thô trong tháng 11 ước tính là 600 nghìn tấn, tăng 123% so với tháng trước và trị giá là 273 triệu USD, tăng 124% so với tháng trước. Như vậy, lượng nhập khẩu trong 11 tháng ước tính đạt 7,44 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 66,3% về lượng và tăng 44,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng nhập khẩu khác như than đá, xắng dầu các loại, ô tô nguyên chiếc đều có xu hướng giảm so với tháng trước. Cụ thể: Nhập khẩu than đá trong tháng 11 ước tính là 3.000 nghìn tấn, giảm 29% so với tháng trước và trị giá là 220 triệu USD, giảm 32,4%.

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 11 ước tính là 1.000 nghìn tấn, giảm 5,5% so với tháng trước và trị giá là 605 triệu USD, giảm 5,5%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 11 tháng ước tính đạt 9,0 triệu tấn, trị giá ước đạt 5,5 tỷ USD, giảm 16,1% về lượng và giảm 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11 đạt 12 nghìn chiếc, trị giá đạt 247 triệu USD, giảm 28% về lượng và giảm 7,7% về trị giá so với tháng trước.

Theo báo Xây dựng

Nguồn: http://baoxaydung.com.vn/xuat-sieu-11-thang-dat-912-ty-usd-268432.html