Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Theo Quyết định số 30, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ - tin học được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo ba trình độ A, B và C. Tuy nhiên, ở nhiều đơn vị, tình trạng sát hạch, cấp chứng chỉ diễn ra lộn xộn. Nhiều người không học vẫn có chứng chỉ.

Từ 15/1/2020 bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên (Ảnh minh họa)

Bộ GD&ĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo trình độ A, B, C từ ngày 15/1/2020. Thay vào đó, bộ sẽ thực hiện việc thi cấp chứng chỉ chung theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Từ tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát và cuối tháng 8 thông báo 42 đơn vị gồm bốn trường đại học và nhiều trung tâm giáo dục phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Đầu tháng 10, thêm sáu đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ này.

Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD-ĐT; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm; giám đốc sở GD-ĐT; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam