Các điểm truy cập mạng và các điểm sạc công cộng là nơi dễ bị lợi dụng bởi các tin tặc. Điện thoại bạn có thể gặp nguy hiểm khi cắm sạc ở các trạm công cộng một phần mềm độc hại có thể truyền qua điện thoại bạn nếu như bạn làm điều đó. Điều đó xảy ra trong các cách như sau: 

Ảnh minh họa 

Truyền dữ liệu

Cổng sạc USB thường có bốn chân và ba chân là dùng để truyền dữ liệu chỉ có một chân là có thể truyền năng lượng. Thông thường khi bạn cắm cáp sạc USB vào laptop để sạc thì có một bảng thông báo xác nhận kết nối, và nếu bạn không cẩn thận có thể bị lấy dữ liệu qua đường đó ở các trạm sạc công cộng.

Nguy hiểm khi kết nối

Nếu bạn kết nối với một cổng sạc USB đã bị tấn công có thể làm cho điện thoại cài đặt một phần mềm độc đánh cắp các thông tin quan trọng như; tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, mật khẩu,... 

Ngoài ra, một phần mềm độc có thể sao chép dữ liệu của bạn mà gửi nó cho tin tặc.

Mối nguy hiểm wifi công cộng

Wifi công cộng là một nơi rất nguy hiểm khi tin tặc có thể theo dõi các thông tin của bạn khi họ đang nắm quyền. Bạn sẽ tự động đưa thông tin của mình cho tin tặc khi dùng mạng wifi này để đăng nhập các tài khoản xã hội, tài khoản ngân hàng…. Qua đó sẽ dễ dàng lừa bạn vào các trang web giả để giao dịch.

Cách tự bảo vệ

- Tốt nhất là bạn không nên sử dụng các truy cập ở nơi công cộng
- Mang theo sạc dự phòng, hoặc dây sạc cá nhân
- Hãy sử dụng VPN khi dùng mạng công cộng
- Sử dụng mạng dữ liệu 4G cá nhân
- Hãy cài đặt phần mềm bảo vệ xịn (thường sẽ tốn tiền mua)
- Đặt giới hạn sử dụng pin cả điện thoại

Theo Gia đình Việt Nam