Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, trong 6 tháng đầu năm 2019 ước tính các doanh nghiệp bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 2,2 triệu tỷ đồng. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2019 cho thấy đa số các doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý I năm 2018, doanh nghiệp lạc quan với tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III/2019 sẽ ổn định và tốt hơn.

6 thang dau nam gan 67 nghin doanh nghiep dang ky thanh lap moi
Trong 6 tháng đầu năm 2019 có gần 67 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua. 

Trong tháng 6-2019, cả nước có 12.960 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 190,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,7% về số vốn đăng ký so với tháng 5/2019, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 23,5%, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 111,8 nghìn người, tăng 26,9%. Cả nước còn có 2.137 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,2% so với tháng trước, 2.351 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 1,1%, có 2.931 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 40,3%, 1.455 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,5%

Trong quý II/2019, có 38,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 484,7 nghìn tỷ đồng, tăng 35,3% về số doanh nghiệp và tăng 29,1% về số vốn so với quý I/2019, so với cùng kỳ năm 2018, tăng 2% về số doanh nghiệp và tăng 30,8% về số vốn đăng ký.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 860,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 27,7%. Bên cạnh đó, có 21,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm 2019 lên gần 88,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2019 là 649 nghìn người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo khu vực kinh tế, trong 6 tháng đầu năm 2019 có 960 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, có 18,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27,2%, có 47,8 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,4%. Hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 20,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,7% (vốn đăng ký đạt 236,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 9,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,9% (vốn đăng ký 90,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9%); Tây Nguyên 1,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,8% (vốn đăng ký 20,4 nghìn tỷ đồng, tăng 105%)...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 21,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 21,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 11 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018, chiếm 50,3% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp thông báo giải thể là 6,4 nghìn doanh nghiệp, chiếm 29,6% và 4,4 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 20,1%.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/6-thang-dau-nam-gan-67-nghin-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-153968.html

Theo Pháp Luật Xã Hội