Lớp phủ chống chói trên Macbook thường bị bong tróc nhìn mất thẩm mỹ.

Theo một thông báo gửi cho các Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của hãng trong một bản ghi chú nội bộ cho biết Apple tiếp tục mở lại chương trình sửa chữa miễn phí lớp phủ chống chói trên các dòng MacBook đủ điều kiện kéo dài trong ba năm kể từ ngày mua máy.

Như vây, danh sách MacBook đủ điều kiện cho các vấn đề về lớp phủ chống chói sẽ gồm: MacBook Pro (13 inch, đầu năm 2015), MacBook Pro (15 inch, giữa năm 2015), MacBook Pro (13 inch, 2016), MacBook Pro (15 inch, 2016), MacBook Pro (13 inch, 2017), MacBook Pro (15 inch, 2017), MacBook (12 inch, đầu năm 2015), MacBook (12 inch, đầu năm 2016), MacBook (12 inch, đầu năm 2017).

MacBook Pro hoặc MacBook Air được phát hành sau năm 2018 không còn được hưởng chính sách này. Ngoài ra trong bản ghi chú nội bộ cũng cho biết các mẫu MacBook Pro được phát hành vào năm 2014 trở về trước vì đã quá thời hạn bảo hành nên sẽ không nhận được ưu đãi này.

Apple sẽ thay miễn phí cho khách hàng.

Apple đã bắt đầu cung cấp các chương trình sửa chữa miễn phí để khắc phục các sự cố với lớp phủ chống chói bị mòn trên MacBook sử dụng màn hình retina vào năm 2015. Tuy nhiên, hãng này đã rất kín tiếng về vấn đề này và thậm chí còn không đưa nó lên trang web chương trình sửa chữa của họ. Nếu khách hàng đã trả tiền cho việc sửa chữa lớp phủ chống chói trên MacBook trong thời gian còn bảo hành, thì Apple sẽ hoàn trả các khoản phí.

Theo Công luận