Tại kỳ hop giao ban tháng 10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vào ngày 4/11 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sở này đã gửi dự thảo sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sửa quyết định về tách thửa do người dân kiến nghị có một số vướng mắc, tồn tại...
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sửa quyết định về tách thửa do người dân kiến nghị có một số vướng mắc, tồn tại...

Thông tin về nguyên nhân sửa đổi Quyết định 15, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT lý giải, Quyết định 15 sau khi ban hành và triển khai thực tế có một số vướng mắc, bất cập, người dân và cử tri kiến nghị nên tỉnh đã có chỉ đạo điều chỉnh, sửa đổi.

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo sửa đổi đến các tổ chức, sở ngành, địa phương trong toàn tỉnh để lấy ý kiến đóng góp.

Cũng thao đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT, có 9 vấn đề tại Quyết định 15 đã được sửa đổi trong dự thảo mới. Một số vấn đề quan trọng được sửa như bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 quy định về điều kiện chung để tách thửa.  Theo đó, dự thao mới sẽ bỏ quy định về việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lý do bỏ được đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT  lý giải là do quy hoạch chi tiết xây dựng của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chưa được bao phủ hầu hết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nên gây khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa cho người sử dụng đất trong thời gian qua.

Đây cũng là những ý kiến, kiến nghị mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT ghi nhận qua tiếp xúc và tiếp nhận ý kiến của các cử tri phán ánh, ý kiến của các địa phương. Ngoài ra trên cơ sở tham khảo các quyết định tách thửa được ban hành mới nhất của các tỉnh trên cả nước…

Do đó, tại dự thảo sửa đổi, Sở TN&MT đề nghị bãi bỏ điểm này cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và nội dung này chỉ đưa vào làm căn cứ quy định cho việc tách thửa đối với những khu vực đã có đầy đủ quy hoạch.

Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng hợp nhất quy định tại điểm c, d khoản 2, Điều 3 và sửa thành “Đối với thửa đất thuộc phường, thị trấn, xã: thực hiện tách thửa theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Sửa bổ sung điểm đ khoản 6 Điều 5 về các trường hợp không được tách thửa, hợp thửa do tại quyết định 15 chưa quy định. Sau khi sửa đổi, bổ sung sẽ là “Hợp thửa đất tại khu vực đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 phân lô chi tiết”.

Để quyết định mới có thể ban hành trong tháng 12/2022, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT đề nghị các sở ngành, địa phương quan tâm có ý kiến góp ý sớm cho dự thảo để hoàn chỉnh trước khi ký ban hành, tránh trường hợp khi ban hành lại có vướng mắc. Dự kiến quyết định mới sẽ ban hành trong tháng 12/2022 và có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/ba-ria-vung-tau-tiep-tuc-sua-quyet-dinh-ve-tach-thua-dat-73081.html