Đánh giá bước đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chọn sách giáo khoa

Hiện dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh việc chọn sách giáo khoa, liên quan vấn đề này, ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học đã có những đánh giá xung quanh vấn đề này.

Trước hết, về nhìn nhận kết quả báo cáo của 63 tỉnh, thành phố về kết quả lựa chọn SGK lớp 1 ông Tài cho biết, tính đến 23/5/2020 đã có 63 tỉnh thành phố đã gửi báo cáo kết quả lựa chọn SGK về Bộ GD&ĐT.

Ông Thái Văn Tài cho rằng, các tỉnh phải tôn trọng quyền chọn sách giáo khoa của các nhà trường (ảnh TL).

Dựa trên phân tích kết quả chung thấy rằng các địa phương đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện lựa chọn SGK đúng theo tinh thần thông tư 01 và tôn trọng kết quả lựa chọn SGK của các nhà trường, các hội đồng được thành lập tại các trường tiểu học.

Mặt khác, từ kết quả chọn SGK cũng cho thấy cả 46 đầu SGK của 5 bộ SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt đều được các địa phương lựa chọn.

Điều này phản ánh việc chất lượng SGK là khá đồng đều, theo đó cho thấy công tác thẩm định, phê duyệt SGK đã đảm bảo hiệu quả.

Trong 46 đầu SGK được phân thành 5 bộ thì 61 các địa phương chọn các đầu SGK của từ 3 bộ SGK trở lên, trong đó 35 tỉnh chọn SGK của đầy đủ cả 5 bộ.

Việc lựa chọn các đầu SGK từ nhiều bộ khác nhau thể hiện tính dân chủ, khách quan trong quá trình lựa chọn.

Cơ sở giáo dục đã nghiên cứu kỹ lưỡng SGK nên chọn được đầu sách theo từng môn học, phù hợp với yêu cầu, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Số liệu này cũng cho thấy, các địa phương đã trung thực trong tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn SGK của cơ sở GDPT trên địa bàn.

Đáng lưu ý, mỗi SGK có cách tiếp cận khác nhau tùy theo vùng miền, có sử dụng một số phương ngữ.

Như vậy các địa phương đã dựa trên yếu tố địa phương, yếu tố người học để chọn SGK gần gũi với người học, thuận tiện trong quá trình tổ chức dạy học tại trường…

Yêu cầu các tỉnh tôn trọng quyền lựa chọn của các nhà trường

Trước việc dư luận nghi ngờ về kết quả lựa chọn sách của hai tỉnh Long An và Khánh Hòa ông Thái Văn Tài cho biết, qua thực hiện chức năng giám sát của mình, Bộ GD&ĐT nhận được kết quả của 2 địa phương hơi khác so với các địa phương khác đó là tỉnh Long An và Khánh Hòa.

Qua tìm hiểu nhận thấy việc chỉ đạo của địa phương đối với các nhà trường thực hiện theo thông tư 01 đã được các địa phương 2 tỉnh này thực hiện đúng các quy trình.

Tuy nhiên ở Long An ở khâu tổng hợp kết quả cuối cùng, Sở đã thực hiện chưa đúng. Có nhiều bộ SGK được nhiều nhà trường lựa chọn nhưng Sở GD&ĐT đã báo cáo với UBND tỉnh để chọn 1 bộ sách duy nhất. Điều này trái với thông tư 01.

Bộ GD&ĐT đã có ý kiến và đề nghị tỉnh Long An thực hiện đúng theo thông tư 01, tôn trọng kết quả lựa chọn của nhà trường.

Còn với tỉnh Khánh Hòa, Bộ đã tiếp cận báo cáo của tất cả các đơn vị cấp huyện gửi về cho Sở GD&ĐT và nhận thấy tất cả báo cáo từ Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tập hợp từ các trường gửi lên tập trung vào 1 bộ SGK cho 8 môn bắt buộc.

Riêng môn tiếng Anh các nhà trường chọn 1 NXB khác.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là kiên quyết yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy định về lựa chọn SGK theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Nếu các nhà trường lựa chọn SGK đúng quy trình đã quy định trong Thông tư 01, thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn SGK, tôn trọng tối đa sự lựa chọn của các trường và đảm bảo việc thực hiện đúng theo thông tư 01.

Bước đầu Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa báo cáo về Bộ GD&ĐT, khẳng định tất cả phòng GD&ĐT các huyện đều gửi tổng hợp báo cáo kết quả nhà trường lên với quy trình đúng quy định trong Thông tư 01, các nhà trường đều có kết quả lựa chọn 1 bộ sách như Sở GD&ĐT báo cáo lên.

Hai địa phương này đều hứa là sẽ thực hiện đúng Thông tư 01, tôn trọng quyền và kết quả chọn SGK của các trường tiểu học.

Theo Công luận